Anh Duy Nam - Tôn Đức Thắng

Anh Duy Nam - Tôn Đức Thắng

Lần đầu đặt cỗ cảm nhận của mình thấy, phục vụ rất chuyên nghiệp, nhanh chóng và thân thiện ghê. Còn về món ăn thì 10/10 người đều khen ngon. Sẽ là khách hàng trung thành của Dịch Vụ Tiệc Tại Nhà.
dat tiec
nothing