Chị Sim - Toà nhà H3C Linh Đàm

Chị Sim - Toà nhà H3C Linh Đàm

Phục vụ chuyên nghiệp, rất đúng giờ, đặc biệt là số lương 3 mâm cũng nhận, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhất định nhà mình sẽ đặt những lần tiếp theo.
dat tiec
nothing